img

Corrosion Monitoring

Datum: 28 maart 2018

Tijd: 15.00 - 17.00 uur

Er is een aantal factoren die de integriteit van installaties kan reduceren. Allereerst vormen verouderde installaties een groter risico. Tevens zien we steeds meer procesoptimalisaties, waarbij het proces wordt aangepast. Deze aanpassingen kunnen verhoogde risico's met zich meebrengen. Door online monitoring toe te passen kunnen de kosten en baten beter op elkaar afgestemd worden. Door continue wanddikte metingen te verrichten kan door middel van RBI de kosten van eene integriteitscheck naar beneden terwijl tegelijkertijd de risico's worden verlaagd .