img

Cyber Security

Datum: 26 april 2018

Tijd: 15.00 - 17.00 uur

Decentrale proces systemen worden steeds vaker met elkaar gekoppeld om nog slimmere en beter op elkaar afgestemde besturingen te ontwerpen met als doel het realiseren van een nog hoger rendement en efficiency binnen uw productieproces.

Bij het toepassen van deze samengestelde en gekoppelde netwerken en systemen zijn er in toenemende mate steeds meer bedreigingen die zich op industriële automatiseringssystemen richten. Veelal zijn de bestaande systemen niet uitgerust om deze bedreigingen het hoofd te bieden. Hedendaagse bedreigingen zijn meer dan ooit in staat om zich geraffineerd een weg te verschaffen in alle direct aangesloten apparaten. Dit vraagt om oplossingen die deze veiligheidsrisico's voorkomen en wegnemen.