Trknisk rapport

Eliminera de komplexa problem som är förknippade med dykfickor genom att utnyttja en enkel teknik som ger en noggrann mätning av processtemperatur utan ingrepp/håltagning i rör.

Denna tekniska rapport behandlar:

  • Utmaningar vid utanpåliggande mätning respektive dykficka
  • Ny mätteknik för ytmontage och hur det löser dessa utmaningar
  • Hur den nya tekniken fungerar inklusive prestanda och svarstid
  • Inverkan av omgivning och andra miljöförhållanden eller förändringar i röregenskaper
  • Lämpliga applikationer för denna nya teknik
Engineers at Work